Te torohū i te pānga o tēnei mea te pakanga


Te whakatutu puehu a te Māori


Ki te whakaaro ake tātou ki te ōrokotīmatanga mai o tēnei tūāhuatanga o te pakanga ka toko ake te whakaaro mō Ranginui rāua ko Papatūānuku me te pakanga i tū i te wā o tō rāua wehenga tae rawa atu ki ngā āhuatanga i pā ki a rāua, nā ā rāua tamariki tonu, i muri mai i tō rāua wehenga. He mea tuku iho tēnei tūāhuatanga puta noa i tēnā atua o tēnā iwi, i tēnā tipua o tēnā tangata taketake hurihuri te ao.

bloomfield

I mua i te pānga mai o tauiwi i noho ko ngā mātāpono, ngā kawa me ngā tikanga a te iwi Māori hei tūāpapa ora mā rātou. He mea whakatīna ngā atua Māori, ngā wairua, ngā kaitiaki ka mutu, ngā āhuatanga o te kauae runga e ngā tāngata Māori o taua wā.

Ko Tūmatauenga te atua o runga mō ētahi iwi, ā, ko ēnei iwi i mōhiotia whānuitia mō tō rātou toa ki te whawhai. Mō te hunga whakatipu kai, me te hunga whakahohou i te rongo ko Rongomātāne, ko Haumietiketike rānei hei atua nui mō rātou.

Tūkariri, Tūkaniwha, Tūkaitaua - Te whawhai a te Māori

Tukuna iho ā-wahatia ai ngā paki huhua e pā ana ki te whawhai a te iwi Māori i mua i te hekenga nui ki Aotearoa. I Aotearoa nei he nui ngā take ā-noho, ngā take ā-ahurea nā reira i whawhai ai tētahi iwi ki tētahi atu, tētahi hapū ki tētahi atu. Ko te tohe tongi whenua tētahi take ā-noho, ko te hiahia hoki ki ngā rawa taiao tētahi atu anō take ā-noho ka mutu, te tokomaha o te tangata kei tētahi whaitua e noho ana.

Ko ngā take ā-ahurea i pakanga ai te Māori he hua o te rerekē o ngā whakaaro o tētahi ki ngā mātāpono, ngā tikanga, te mana me te tapu anō hoki. Inā puta tētahi whakaaro e takahi ana i te mana, i ngā tikanga, i ngā tapu rānei o tētahi tangata, o tētahi hapū, o tētahi iwi rānei ka huri te tangata, te huinga tangata rānei kua takahia ki te whai utu, ki te ngaki i te takahanga, ko te pakanga te otinga.

He rerekē tō te iwi Māori kawe tohe i mua i te taenga mai o tauiwi. He mea tuku ō te iwi Māori whakapono katoa ki ngā atua, ki ngā kaitiaki Māori. He tukanga i āta whāia kia mātua te tapu me ngā kawa e tika ana i te wā o te whakarite tore kai huruhuru ki te whawhai. Katoa ngā toa ki te whawhai he pononga nō Tūmatauenga, ā, he tikanga e tika ana kia whāia e rātou i a rātou e whakarite ana ki te whawhai. Hei tauira, kāore i whakaaetia e ētahi te kai, te ai rānei kia noho tapu tonu.

Ka riro mā ngā āhuatanga o te taiao te kawenga o te whawhai e tohu. Ka kaha te puta o te iwi ki te whawhai i ngā marama o te raumati, i te wā o te mātotorutanga. Kāore te iwi Māori e kaha puta ki te whawhai i te Hōtoke, i ngā pātaka kai e tūpuhi ana. I ētahi wā ka whakarērea te pakanga e tētahi iwi ki te hoki ki te kumanu i tana māra kai, ki te tiki atu he kai anō, ki te kohikohi ngao kia rite anō ai ki te whawhai. Mā te whakaae a te iwi i whakarērea rātou anō ka mana ake ai.

Nō te ohinga mai, whakangungua ai ngā tamatāne ki ngā mahi a te toa. Ka pakeke haere ka kaha ake ngā mahi whakangungu. He mea akiaki ngā mahi haka, ngā ngohe, te mau rākau, te whiu poi, te mamau me ētahi atu whakaharatau e ngā mātāpūputu, e ngā pakeke hoki o te iwi.

Whakangungua ai ngā kōhine hoki ki ngā mahi a te toa, ki ngā mahi awhikiri i runga i te mōhio ka ora te tangata ka mutu te iwi i ēnei tū pūkenga.

Ko te whawhai takitini ā-ope taua nei te hanga o te whawhai a te Māori. Ko te whakaharatau haka tētahi ara whakangungu i te ope taua kia kōtahi ai te tū te take. He pai hoki te haka hei whakahihiko i te hinengaro me te tinana ki te takatū ki te whawhai. Ko tā te haka he whakaihi i ngā toa i mua mai i te whawhai ka tahi, hei whakatara ake i te hoariri. I te taunga o te riri, i te mutunga o te pakanga tukuna atu anō ai te haka e te ope taua i toa hei whakaū i tōna angitutanga.

Ko ngā rākau o te riri o te wā ko te taiaha, te tao, te tewhatewha, te pouwhenua, te patu me te mere. Katoa ngā rākau o te riri i whakamahia i ngā riri. I te wā o te toa, i tangohia ngā rākau a ngā rangatira, i riro rānei ngā rākau i te wā tonu o te pakanga i ngā hoariri whai mana. Kua hia waiata, kua hia paki kua titoa, kua waiatatia, kua kōrerohia e wai rānei he mea tuku iho ki ōna uri o te iwi.

He kapa toa e haka ana nā William Strutt, ca. 1855. Alexander Turnbull Library.

He kapa toa e haka ana nā William Strutt, ca. 1855. Alexander Turnbull Library. E-453-f-001

Ngā hononga o te Māori me te Pākehā i te taunga o te riri

I te tōmuatanga o te rau tau 1900 tau ai ngā pakanga i waenganui i te iwi Pākehā me te iwi Māori, heoi anō ngā mamaetanga me te wairua kore whakapono i mau tonu. Nōhia ai ngā whenua tuawhenua e te rahinga o ngā tāngata Māori o te wā, ā, i mōhiotia e te hunga kaumātua o taua wā rā ngā piki me ngā heke o ngā pakanga whenua o te rau tau o mua. Nō ngā tau tōmua o te rau tau 1900 huri ai te iwi Pākehā ki te whakaū i tana tū rangatira i tōna tāmi i te iwi Māori mā te muru whenua, te whakauru karaitiana, te whakauru ture, me ngā kaupapa here o te iwi Pākehā nā ēnei i noho matua ai ngā hiahia o te Pākehā, ngā rerenga kētanga o te hunga whai mahi, te hunga ako, te tokoiti whai rawa me te hunga pākihi.

Te āhua o tā te Māori uru ki te Pakanga Tuatahi o te Ao

Nō te pakarutanga mai o te pakanga i Ūropi i te tau 1914 whakaūngia ai te kāwanatanga o Aotearoa tana tautoko haumi nei i ōna whenua āpiti, arā, ko te katoa o Piritana, ko Rūhia, ko Wīwī (ko Paranihi) hoki i a rātou e pakanga ana ki Tiamani, ki Ateria, ki Hanekari. I te tīmatanga kāore ngā tāngata taketake pēnei i ngā tāngata Māori i whakaaetia hei kaikawe i te riri i te pakanga. Ko te take i pēnei ai, ko te pōhēhē o ngā rangatira o te ao o taua wā, ka tere te huri o ngā iwi taketake ki te pakanga ki ngā iwi nā rātou te iwi taketake i tāmi, ko te hiahia rānei o ngā hōia Māori kia ōrite katoa tōna mana ki tērā o te hōia Pākehā.

Nō taua wā hoki whakapā atu ai ngā rangatira o ētahi o ngā iwi puta noa ki ō rātou mema paremata ā-rohe me te tono ki a Te Rangihiroa nō Te Tai Tokerau; a Apirana Ngata nō Te Tai Rāwhiti; a Māui Pōmare nō Te Tai Hauāuru; a Taare Parata o Te Waipounamu kia whakaaetia tā te taiohi Māori uru ki te pakanga ko te hāpai i tō tōna iwi mana ake te take, me te kawe hoki i te whawhai ki ngā hoariri. Ko tā ngā mema Māori titiro ki te pakanga me te whai wāhitanga o te Māori – kia tū tahi rātou ki te pakanga kia kitea e te Pākeha te ōrite o tō te Māori haere ki te pakanga.   

Hīkaka katoa ana ngā taitamatāne o te wā rā ki te wehe atu i ō rātou kāinga, i ō rātou marae hoki ki te whawhai i tētahi pakanga ka tahi, ki te haere ki whenua mamao ka rua. Heoi anō, kīhai ngā tono a te iwi Māori me ōna mema paremata kia haere hōia atu ngā tāngata Māori i whakaaetia e ngā kaikawe riri Ūropi, e te Kāwana Tianara hoki o te wā. 

E rua ngā tirohanga ki te pakanga nā reira i mawehe ai te iwi Māori. Tērā ētahi iwi i kaha tautoko i te whakaaro kia haere hōia atu ngā tāne o ō rātou iwi i runga i te whakaaro mā tēnā ka ōrite te mana o te iwi Māori ki tērā o te iwi Pākehā, e ai ki tā te Pākehā titiro. Waihoki te whakaaro ki te kore te iwi Māori e haere ki te pakanga kua takahia e rātou te mana o ō rātou tīpuna toa. 

Tērā ētahi kaiārahi i te ao Māori kāore i whakaae ki te pakanga ka mutu te tautoko i ōna tāngata e hiahia ana ki te uru hei hōia. Ko Te Puea Herangi o te iwi o Tainui tētahi, ko Rua Kenana o te iwi o Tūhoe tētahi atu. Nā te kupu taurangi i puta i a Kīngi Tāwhiao i muri mai i te otinga o ngā pakanga i waenganui i te iwi Māori me te iwi Pākehā e kī ana, “Kāore te toto e rere anō ā haere ake nei”, kāore a Te Puea i whakaae kia haere hōia atu ngā tāne o Waikato. I te take hoki i kaha te tāmia o te iwi Māori e te iwi Pākehā nō rātou e muru whenua ana. 

I puta hoki i a Te Puea ētahi kupu e pā ana ki ngā pānui whakatenatena i te hunga e hiahia ana ki te pakanga i te Pakanga Tuatahi o te Ao, ‘Mō te Kīngi, mō te whenua’, i kīia rā, “Kei te pai noa iho tēnā. He kīngi tō mātou heoi anō he whenua, korekau. He mea muru ō mātou whenua. Kia whakahokia mai ngā whenua kātahi mātou ka whakaarohia anō te take”. (Nō roto mai i te pukapuka, Te Puea: A Life, nā Michael King.)

Whakapuakihia ai tana kore i whakaae ki te ture e meatia ana me uru atu ngā tāne autaia ki te pakanga i āna titonga pēnei i 'E huri rā koe', 'Kāti nei e te iwi te kumekume roa', me 'Ngā rā o Hune ka ara te pakanga’.

Te Kirihaehae Te Puea Herangi, nā William Price, nō te rau tau 1900. Alexander T

Te Kirihaehae Te Puea Herangi, nā William Price, nō te rau tau 1900. Alexander Turnbull Library. 1/2-001920-G

Ki tā te kāwanatanga o Aotearoa, he whakatumatuma, he kaikaiwaiūtanga hoki tana tū ki te Karauna nā reira i whakaturetia ai te tū o ngā tāngata o ngā iwi o Waikato hei kaikawe riri mā Aotearoa.

"He mea tūwhakaatia te ture i meatia me uru ngā iwi o Waikato ki te pakanga. I tēnei whakatau ka whakaūngia te mānatunatu o te Māori e kīia ana he iwi matarua te iwi Pākehā. Inā koa te whakaū me noho pono te iwi Māori ki ia āhuatanga o te ture ka tahi, ka rua te whakaū anō kei te Pākehā te mana whakatau mō hea ū ai, mō hea panoni ai hoki ngā ture i runga noa i ōna hiahia&" (Nō roto mai i te pukapuka, Te Puea: A Life, nā Michael King.)

The spirit of his fathers,  William Blomfield, 1915.

The spirit of his fathers, William Blomfield, 1915. NZ Cartoon Archive. Alexander Turnbull Library. A-312-1-088

I akiaki te Kāwanatanga i ngā iwi o Waikato, o Tūhoe anō hoki ki te tahuri mai ki te uru poka noa atu ki te kapa hōia mā te mirimiri i tōna mana, me tōna hōnoretanga. Nā Apirana Ngata tētahi waiata i tito ko tōna pūkate he whakaatu i ngā ekenga taumata o ngā Māori i tae atu ki te pakanga hei hōia me te whakaatu i te hiahia kia tokomaha ake ngā hōia. Koinei taua waiata, ‘Te Ope Tuatahi’

I te tau 1916, ka toro hāngai atu te Minita mō ngā take Waonga o Aotearoa ki ngā tāngata Māori o Waikato kia: “Tiakina a Aotearoa kei hinga i a Paratiamu ka mutu ō tātou wāhine kei riro hei takawairore mā ngā Tiamana.“

“Ki te hinga koutou i tēnei wā tonu, ka whakamā ō iwi i a koe i ngā rangi kei mua i te aroaro”.

I te taenga atu o Māui Pōmare ki tētahi hui i tū ki te pā ki Waahi i te tau 1918 i rere tētahi haka kaioraora i te āhua o tana haerenga atu. Mutu ana, ka whakaoti atu me te whakapohane.

Torutoru noa iho nei ngā uri o Tainui i mau i ngā kara o te hōia, kāore hoki ēnei i tere ki tāwāhi. Eke ana te tau 1919 e 74 anake o te 552 katoa ngā tāngata Māori i tonoa ki te whakaharatau i karangahia ki te pakanga. I te otinga o te pakanga i tukuna katoatia ngā tāngata i te whakaharatau tonu ki ō rātou kāinga, i mukua hoki ngā hāmenetanga o te hunga i karangahia engari kāore i puta. Ko te wāhi ki ngā tāngata i mauheretia i te korenga o rātou i puta ki te whakaharatau kē nā reira i raru ai te kāwanatanga. Ahakoa kīhai ngā rangatira o ngā kapa whawhai i whakaae, i whakatauhia e te kāwanatanga i te marama o Mei i te tau 1919 kia tukuna ngā mauhere nei kia wātea.

Ko ērā tāngata kāore tonu i whakaae ki te tū hei hōia i kīia he kaikaiwaiū. Māori mai, Pākehā atu, i mauheretia, i tūkinotia hoki i ngā whareherehere. I te rahinga o te wā he parāoa, he waimāori anake hei kai mā te tinana ka mutu, i whiua rātou me ngā mahi whakarīrā me te aha anō, ka mauheretia anō mēnā kīhai tonu rātou i whakaae ki te tū hei hōia.

  • TT
  • Tāngia.
  • Tiritiria.

Kaiako' Notes

He whakatakinga tēnei mā ngā ākonga ki ngā pakanga i tū i waenganui i ngā iwi o ngā tāngata taketake o Aotearoa, o te iwi Māori, i mua i te taenga mai o tauiwi. He whakamahukitanga anō hoki ki ngā pānga o te pū ki ngā rautaki pakanga a te Māori ka tahi, ka rua ki ngā take i whawhai ai ngā tāngata Māori ki a tauiwi.

E whai wāhi ana hoki i roto i tēnei rauemi ngā kōrero e pā ana ki ngā take i whakatauhia ai e ngā tāngata Māori kia tū rātou hei hōia i Te Pakanga Tuatahi o te Ao, me ngā take kāore hoki i whakaaetia tō rātou tū e ētahi o ngā rangatira o te ao Māori o taua wā rā.

Tīkina ake.

Ngā rauemi tautoko

Parihaka

Parihaka

View of Parihaka settlement in 1910. There are a large number of houses and smaller structures in the foreground and...

Te Whiti's monument, Parihaka, Taranaki - Photograph taken by David Duncan

Te Whiti's monument, Parihaka, Taranaki - Photograph taken by David...

View of Te Whiti's monument surrounded by iron railings and marble pillars, at Parihaka, with buildings behind. A touring car...

Group of Maori during a ceremony at Parihaka

Group of Maori during a ceremony at Parihaka

Shows a group of Maori during a ceremony at Parihaka. Photograph taken by an unidentified photographer ca 1910. Quantity: 1...

Maui Pomare

Maui Pomare

A formal portrait of Dr Maui Pomare, with top hat and gloves in hand. Taken by Stanley Polkinghorne Andrew...

Maui Wiremu Pomare

Maui Wiremu Pomare

Maui Wiremu Piti Naera Pomare, alongside a raupo whare, Rotorua, while superintending the health arrangements at the great Maori camp...

Peter Henry Buck

Peter Henry Buck

Peter Henry Buck, circa 1909. Photographer unidentified. Quantity: 1 b&w copy negative(s). Physical Description: Film negative

Buck, Sir Peter Henry (Te Rangi Hiroa)

Buck, Sir Peter Henry (Te Rangi Hiroa)

Asset ID: 21665 Copy negative number: c/nE4051/12 Filename: 1704_01_003A Sequence: in originals

Peter Henry Buck wearing traditional Maori clothing, wielding a wooden weapon

Peter Henry Buck wearing traditional Maori clothing, wielding a wooden...

Peter Henry Buck wearing traditional Maori clothing, wielding a wooden weapon, circa 1917. Photographer unidentified. Inscriptions: Recto - bottom right...

Peter Buck, and other World War 1, Pioneer Battalion soldiers, digging a trench in Malta

Peter Buck, and other World War 1, Pioneer Battalion soldiers,...

Peter Buck (centre, with hat), and other World War 1 soldiers, Captain Roger Dansey (in front), Captain Hiroti and Lieutenant...

Major Peter H. Buck (Te Rangihiroa), D.S.O., M.D. — Served with the First Maori Contingent, Gallipoli, 1915; Pioneer Battalion, Western Front, 1916-1918; New Zealand Medical Staff, 1918

Major Peter H. Buck (Te Rangihiroa), D.S.O., M.D. — Served...

The Maoris in the Great War: A History of The New Zealand Native Contingent and Pioneer Battalion: Gallipoli, 1915, France...

Taranaki

Taranaki

Taranaki.jpg Deutsch: Mount Taranaki, Nordinsel Neuseeland

Te Whiti

Te Whiti

Asset ID: 24864 Copy negative number: c/nE5520/1 Filename: 1860_01_001A Scan number: S03-319j

Te Whiti Memorial

Te Whiti Memorial

Asset ID: 24174 Filename: 2259_01_006A Photographer: Dr. J. Older, photo Provenance / source: Dr. J. Older, photo Notes: Dr. J. Older, photo

No image available.

Parihaka gatherings

This gathering of people at Parihaka was photographed in the 1880s. Such events have been taking place since the Taranaki...

No image available.

Parihaka International Peace Festival

In 1881 Parihaka was the setting for non-violent resistance to Pākehā colonisation by Māori led by Te Whiti-o-Rongomai and Tohu...

Tātarakihi - The Children of Parihaka

Tātarakihi - The Children of Parihaka

In 1881, after being met by the pa's children holding white feathers of peace, invading constabulary ended Te Whiti and...

Edward Wakefield

Edward Wakefield

Edward Wakefield, circa 1885. Photographer unidentified. Quantity: 1 b&w original negative(s). Physical Description: Film copy negative